更新日:2022年5月13日

ここから本文です。

Thông báo về “Tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...” thành phố Sendai

1. Là tiền trợ cấp gì?

Tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v... là khoản tiền trợ cấp để những người đang đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới có thể nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ về sinh hoạt/cuộc sống.

Thông báo về “Tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...” thành phố Sendai(PDF:722KB)

2. Sẽ được chu cấp bao nhiêu?

100.000 yên ứng với 1 hộ gia đình

3. Ai có thể nhận được tiền trợ cấp?

Những hộ gia đình có đăng ký cư dân ở thành phố, thị trấn và làng xã tại thời điểm ngày 10 tháng 12 năm 2021 và tương ứng với bất kỳ trường hợp nào từ ①~③ sau đây đều thuộc đối tượng nhận trợ cấp.

①Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm tài chính 2022

Hộ gia đình có đăng ký cư dân ở thành phố Sendai tại thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 2022 và tất cả các thành viên trong hộ gia đình không chịu thuế cư trú bình quân theo đầu người trong năm tài chính 2022 (có một số trường hợp ngoại lệ). * Bao gồm cả hộ gia đình đang hưởng trợ cấp bảo hộ sinh hoạt

②Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm tài chính 2021

Hộ gia đình có đăng ký cư dân ở thành phố Sendai tại thời điểm ngày 10 tháng 12 năm 2021 và tất cả các thành viên trong hộ gia đình không chịu thuế cư trú bình quân theo đầu người trong năm tài chính 2021 (có một số trường hợp ngoại lệ) . * Bao gồm cả hộ gia đình đang hưởng trợ cấp bảo hộ sinh hoạt

③Hộ gia đình có kinh tế gia đình thay đổi đột ngột

Hộ gia đình có đăng ký cư dân ở thành phố Sendai tại thời điểm đăng ký xin trợ cấp, có kinh tế gia đình từ tháng 1 năm 2021 trở đi thay đổi đột ngột do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, rơi vào tình trạng kinh tế tương đương với những hộ gia đình được miễn thuế cư trú

※Những hộ gia đình đã nhận tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời và những hộ gia đình chỉ có người thân phụ thuộc của người chịu thuế cư trú trong số những hộ gia đình từ ① ~ ③ sẽ không thuộc đối tượng chu cấp. Ngoài ra, trường hợp có người đã thông báo miễn thuế cư trú theo hiệp ước về thuế thì hộ gia đình đó sẽ không thuộc đối tượng chu cấp.

4. Nên nộp đơn đăng ký trợ cấp bằng cách nào và đến khi nào?

①Trường hợp hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm tài chính 2022

 • Tuần tự từ tháng 7 năm 2022 sẽ nhận được các giấy tờ cần thiết để đăng ký từ thành phố Sendai.
 • Đối với người đã nhận được hồ sơ và tương ứng với người thuộc đối tượng chu cấp thì hãy điền những hạng mục cần thiết và gửi đến thành phố Sendai.
 • Những người đã chuyển đến thành phố Sendai từ ngày 2 tháng 1 năm 2022 trở đi sẽ đồng loạt nhận được bưu thiếp hướng dẫn tiền trợ cấp. Trường hợp tương ứng với người thuộc đối tượng chu cấp, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện nên vui lòng liên hệ đến số điện thoại chuyên dụng ghi trên bưu thiếp.
 • Thời hạn đăng ký trễ nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2022 (thứ Hai).

【Người đã chuyển đến thành phố Sendai trước ngày 10 tháng 12 năm 2021】

Cách điền phiếu xác nhận(PDF:3,567KB)

【Người đã chuyển đến thành phố Sendai từ ngày 11 tháng 12 năm 2021 trở đi】

Trao đổi về cách viết tờ đăng kí,vv…

Trung tâm đa văn hóa Sendai

Điện thoại 022-224-1919 (thời gian hoạt động: 9:00 đến 17:00 (trừ những ngày tòa nhà nghỉ))

<Mẫu hồ sơ>

 • Người đã chuyển đến thành phố Sendai trước ngày 10 tháng 12 năm 2021

Bạn sẽ nhận được một phong bì như thế này

令和4年度確認書発送封筒

<Mẫu hồ sơ>

 • Người đã chuyển đến thành phố Sendai từ ngày 11 tháng 12 năm 2021 trở đi)

Bạn sẽ nhận được một phong bì như thế này

令和4年度申請書発送封筒

②Trường hợp hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm tài chính 2021 

 • Hồ sơ cần thiết đã được gửi đến các hộ gia đình thuộc đối tượng chu cấp.
 • Những hộ chưa thể hoàn thành thủ tục trước thời hạn gửi trả lại (ngày 31 tháng 5) vì lý do nào đó sẽ được nhận hồ sơ trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 (thứ Sáu).

③Trường hợp hộ gia đình có kinh tế gia đình thay đổi đột ngột

 • Hãy nhận hồ sơ đăng ký tại các trụ sở hành chính quận, văn phòng chi nhánh tổng hợp, Trung tâm Cộng sinh Văn hóa Quốc tế Sendai, v.v...
  Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi qua đường bưu điện đến tận nhà khi gọi đến “Số điện thoại dành riêng cho những liên hệ liên quan đến tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...” dưới đây.
 • Hãy điền những hạng mục cần thiết vào đơn đăng ký, đính kèm những hồ sơ cần thiết, cho vào bao thư dùng để trả lời chuyên dụng và gửi qua đường bưu điện.
 • Thời hạn đăng ký trễ nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022 (thứ Sáu).

5. Có thể liên hệ để được tư vấn về tiền trợ cấp ở đâu?

Mọi thắc mắc về tiền trợ cấp hãy gọi điện thoại đến số bên dưới.

Số điện thoại dành riêng cho những liên hệ liên quan đến tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...

0120-489-048

 • Thời gian tiếp nhận
  Ngày làm việc trong tuần từ 8:30 đến 19:00
 • Ngôn ngữ hỗ trợ
  21 ngôn ngữ như tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt Nam và tiếng Nepal, v.v...

6. Câu hỏi thường gặp

1.Tôi là người nước ngoài, tôi có thể nhận được khoản tiền trợ cấp không?

Nếu đáp ứng được điều kiện được ghi ở mục “3. Ai có thể nhận được tiền trợ cấp?” thì người nước ngoài cũng thuộc đối tượng nhận tiền trợ cấp. Tuy nhiên, trường hợp có thông báo miễn thuế cư trú theo hiệp ước về thuế thì sẽ không thuộc đối tượng nhận tiền trợ cấp.

2.Tôi không biết mình có thuộc hộ gia đình được miễn thuế cư trú hay không thì phải làm sao?

Đối với những người đang làm việc thì hãy xem phiếu khấu trừ tại nguồn được nơi làm việc cấp. Nếu không biết thì hãy gọi đến số điện thoại được ghi ở mục “5. Có thể liên hệ để được tư vấn về tiền trợ cấp ở đâu?”.

3.Tôi đã đến Nhật Bản từ nước ngoài sau ngày 11 tháng 12 năm 2021 trở đi, tôi có thể nhận được tiền trợ cấp không?

Nếu không có đăng ký cư trú tại một nơi nào ở Nhật Bản tại thời điểm ngày 10 tháng 12 năm 2021 sẽ không thuộc đối tượng nhận tiền trợ cấp.

4.Tôi không biết cách ghi hồ sơ đăng ký. Nơi nào có thể hướng dẫn cho tôi?

Website của thành phố Sendai có hướng dẫn cách ghi hồ sơ đăng ký bằng tiếng nước ngoài nên trước tiên hãy xem qua.
Nếu vẫn không biết cách ghi thì hãy gọi đến số điện thoại được ghi ở mục “5. Có thể liên hệ để được tư vấn về tiền trợ cấp ở đâu?”.

5.Tôi không thể viết tiếng Nhật. Tôi có thể đi đâu để được hướng dẫn cách ghi hồ sơ đăng ký?

Hãy đến “Trung tâm Nghiệp vụ Hành chính Tiền trợ cấp Đặc biệt Nhất thời” cùng với người có thể nói được tiếng Nhật.
Địa điểm của Trung tâm Nghiệp vụ Hành chính này nằm trên tầng 9 của tòa nhà SS Sendai, 4-7-17 thị trấn Ichiban, quận Aoba, thành phố Sendai.

6.Tôi đã bỏ lại phiếu cư dân và sơ tán đến thành phố Sendai do bị bạo lực gia đình. Tôi có thể nhận được tiền trợ cấp không?

Hãy liên hệ đến số điện thoại chuyên dụng (0120-489-048) vì bạn có thể thuộc đối tượng nhận tiền trợ cấp.

7.Tôi có thể liên hệ để được tư vấn về những vấn đề khác không liên quan đến tiền trợ cấp bằng tiếng nước ngoài không?

Đối với những liên hệ tư vấn bằng tiếng nước ngoài liên quan đến cuộc sống sinh hoạt khác thì hãy gọi đến “Trung tâm Cộng sinh Đa văn hóa Sendai”.
Số điện thoại: 022-224-1919 (từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

仙台市臨時特別給付金等事務センター
仙台市青葉区一番町4-7-17 SS仙台ビル9階