Updated: March 1, 2019

ここから本文です。

8.Khi có nhiều rác thải ra do dọn nhà, v.v...

Vào những thời điểm cùng một lúc có khối lượng rác lớn chẳng hạn như khi dọn nhà, tổng vệ sinh, v.v... vui lòng đăng ký thu gom rác hoặc là tự mình mang đến nhà máythu gom.

CautionKhông được bỏ những thứ mà thành phố không thu gom.

Khi nhờ đến thu gom rác (rác tạm thời)

1.Đăng ký

Xem bảng dưới đây, vui lòng đăng ký qua điện thoại. (Vui lòng đăng ký bằng tiếng Nhật)Operator

  • Vui lòng trao đổi với chúng tôi về loại hàng hóa bỏ đi.
  • Nhân viên lễ tân sẽ hướng dẫn ngày thu gom, nơi bỏ rác và lệ phí.

Thời gian tiếp nhận

Từ 8:30 đến 17:00, thứ hai đến thứ sáu.(Nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết.)

Nơi đăng ký 

Khu vực bạn đang sinh sống Nơi đăng ký
Quận Aoba (ngoại trừ khu vực bên dưới) Phòng Môi trường Aoba(Tel022–277–5300) Hoặc là đăng ký với bên cấp phép ở thành phố Sendai
Quận Aoba (khu vực quản lý chi nhánh tổng hợp Miyagi) Công ty Cổ phần Vệ sinh Môi trường Miyagi(Tel022–393–2216) Hoặc là đăng ký với bên cấp phép ở thành phố Sendai
Quận Miyagino Phòng Môi trường Miyagino(Tel022–236–5300) Hoặc là đăng ký với bên cấp phép ở thành phố Sendai
Quận Wakabayashi Phòng Môi trường Wakabayashi(Tel022–289–2051) Hoặc là đăng ký với bên cấp phép ở thành phố Sendai
Quận Taihaku (ngoại trừ khu vực bên dưới) Phòng Môi trường Taihaku(Tel022–248–5300) Hoặc là đăng ký với bên cấp phép ở thành phố Sendai
Quận Taihaku (khu vực quản lý chi nhánh tổng hợp Akiu) Công ty Cổ phần Vệ sinh Môi trường Miyagi(Tel022–393–2216) Hoặc là đăng ký với bên cấp phép ở thành phố Sendai
Quận Izumi Phòng Môi trường Izumi(Tel022–773–5300) Hoặc là đăng ký với bên cấp phép ở thành phố Sendai

2. Đổ rác

Vui lòng bỏ rác ở nơi quy định và vào ngày quyết định khi đăng ký.

CautionNgười thu gom sẽ không vào trong nhà. Vui lòng bỏ rác ở bên ngoài nhà.

CautionVui lòng có mặt ở điểm thu gom khi thu gom rác.

CautionVui lòng không bỏ rác trước ngày thu gom.

3. Đóng lệ phí

Vui lòng đóng lệ phí bằng tiền mặt cho người đến thu gom.

 

Lệ phí

Đối với rác kích thước lớn thì khoản lệ phí được quy định tùy theo hàng hóa (Lệ phí) + Ngoại trừ các loại rác có kích thước lớn thì các loại rác còn lại có giá là 260 yên/10 kg. + Ngoài ra, sẽ tốn phí 1000 yên cho 1 lần đổ.

Khi tự mang rác đi đổ

Nơi đổ rác sẽ khác nhau tùy vào loại rác. Hãy gọi điện xác nhận trước khi tự mang rác đi đổ.

Thời gian tiếp nhận

Từ 9:00 đến 16:15, thứ hai đến thứ sáu. (Nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết.)

Nơi vận chuyển

Loại rác Nơi vận chuyển Số điện thoại Địa chỉ Lệ phí
  • Rác sinh hoạt (Không được đem rác ví dụ như kính, đồ sứ v.v…)※
  • Rác kích thước lớn
Nhà máy Imaizumi Tel022-289-4671 103 Kamishinden, Imaizumi,Wakabayashi ku Một lần bỏ rác, cứ 100kg thì tốn 1500 yên. Nếu quá 100kg thì cứ 10kg sẽ bị tính thêm 150 yên(nệm lò xo thì 1 tấm/2000 yên)
  • Rác sinh hoạt (Không được đem rác ví dụ như kính, đồ sứ v.v…)※
  • Rác kích thước lớn
Nhà máy Kuzuoka

Tel022-277-5399

57-1 Kuzuoka, Goroku, Aoba ku Một lần bỏ rác, cứ 100kg thì tốn 1500 yên. Nếu quá 100kg thì cứ 10kg sẽ bị tính thêm 150 yên(nệm lò xo thì 1 tấm/2000 yên)
  • Rác sinh hoạt (Không được đem rác ví dụ như kính, đồ sứ v.v…)※
Nhà máy Matsumori Tel022-373-5399 135 Shiromae, Matsumori, Izumiku Một lần bỏ rác, cứ 100kg thì tốn 1500 yên. Nếu quá 100kg thì cứ 10kg sẽ bị tính thêm 150 yên
  • Lon, chai, chai nhựa PET
Trung tâm tái chế Kuzuoka Tel022-277-8310 57-1 Kuzuoka, Goroku, Aoba ku Một lần bỏ rác, cứ 100kg thì tốn 300 yên
  • Lon, chai, chai nhựa PET
Trung tâm tái chế Matsumori Tel022-374-8853 7-1 Abiko, Matsumori, Izumi ku Một lần bỏ rác, cứ 100kg thì tốn 300 yên
  • Rác không cháy được như khối bê tông, gạch, kính, đồ sứ v.v…
Bãi chôn rác thải Ishitsumori Tel022-358-6662 11 Hotta, Ishizumori, Tomiyashi Một lần bỏ rác, cứ 100kg thì tốn 1500 yên. Nếu quá 100kg thì cứ 10kg sẽ bị tính thêm 150 yên

 

※ Không được đem rác ví dụ như kính, đồsứ v.v…

 

 

お問い合わせ

環境局家庭ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階

電話番号:022-214-8229

ファクス:022-214-8277