Updated: March 31, 2017

ここから本文です。

1.Cách phân loại và bỏ rác tái chế và rác thải

Để tiết kiệm nguyên liệu, cần phân loại rác có thể tái chế và rác không thể tái chế. Những rác có thể tái chế, phân riêng thành từng loại.

Rác bỏ tại nơi thu gom (nơi quy định)

Rác không thể tái chế

Rác sinh hoạt Thu gom 2 lần 1 tuần Cách xử lý rác sinh hoạt

Rác có thể tái chế

Bao bì, hộp đựng bằng nhựa Thu gom 1 lần 1 tuần Cách bỏ bao bì, hộp đựng bằng nhựa

Rác có thể tái chế

Lon, chai, chai nhựa PET, v.v... Thu gom 1 lần 1 tuần Cách bỏ lon, chai, chai nhựa PET, v.v...

Rác có thể tái chế

Giấy các loại Thu gom 2 lần 1 tháng Cách bỏ giấy các loại

Những loại rác cần đăng ký và bỏ rác theo nơi được quy định riêng

Rác kích thước lớn

Cách bỏ rác kích thước lớn

Loại rác thành phố không thu gom

TV, tủ lạnh, tủ đông, máy điều hòa, máy giặt, máy sấy khô quần áo

 
Cách xử lý rác

Máy vi tính

Cách xử lý rác

Rác không được thành phố thu gom

Cách xử lý rác

Rác ở các cửa hàng, nơi làm việc, trường học, và các loại rác thải khác ngoài rác thải sinh hoạt

レストランイラスト

Cách xử lý rác

 

お問い合わせ

環境局家庭ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階

電話番号:022-214-8229

ファクス:022-214-8277