Page ID: 64997

Updated: March 3, 2023

ここから本文です。

Nơi sơ tán ở đâu?

Nơi sơ tán là:

Là nơi đến khi có những thảm họa lớn mà không thể ở nhà mình được (phòng thể dục của trường trung học, trường tiểu học vv). Có chăn và đồ ăn và ai cũng có thể vào. Nơi sơ tán được vận hành từ những người đến tránh nạn vì vậy hãy giúp đỡ nếu có thể làm được gì.
Thành phố Sendai đã chuẩn bị trước những địa điểm sơ tán như bên dưới. Hãy xác định trước những địa điểm tránh nạn gần nhà bạn và đường đi tới đó.

1. Nơi sơ tán chỉ định

Là những tòa nhà hay quảng trường đã được chuẩn bị sẵn những trang thiết bị dành cho việc sơ tán. Nơi có thể sinh hoạt trong thời gian sơ tán được chỉ định là trường tiểu học thị lập, trường trung học hoặc trường cấp 3.
Danh sách

2.Địa điểm sơ tán địa phương

Là những nơi sơ tán lớn tạm thời dành cho những địa phương mà không đảm bảo được Nơi sơ tán chỉ định, được chỉ định là những công viên tương đối lớn.
 Danh sách

3.Địa điểm sơ tán diện rộng

Là nơi sơ tán lớn mà do sự lây lan của hỏa hoạn mà không thể ở lâu tại Nơi sơ tán chỉ định, được chỉ định là những công viên có diện tích lớn.
 Danh sách

4.Địa điểm sơ tán phúc lợi

Khi đang gặp thảm họa và tại Nơi sơ tán chỉ định nhưng người cao tuổi hay người khuyết tật gặp khó khăn trong sinh hoạt, địa điểm sơ tán với 2 mục đích sẽ được mở ra tiếp nhận những người cần trợ giúp.
Địa điểm này ngay từ đầu sẽ không được sử dụng, chỉ được mở nếu cần thiết trong thời gian thảm họa. 
Danh sách (chỉ có tiếng Nhật)
 

お問い合わせ

文化観光局交流企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1252

ファクス:022-211-1917