Updated: March 6, 2020

ここから本文です。

11.Danh sách nơi liên hệ

Nếu không hiểu tiếng Nhật, vui lòng nhờ người biết tiếng Nhật gọi điện thoại.

Loại rác và cách xử lý, v.v...

hãy liên hệ tới Các cơ quan môi trường hoặc các Phòng giảm thiểu lượng rác thải của khu vực bạn đang sống

Quận Aoba

Phòng Môi trường Aoba

Tel022–277–5300

FAX 022–277–8750

Quận Miyagino

Phòng Môi trường Miyagino

Tel022–236–5300

FAX 022–236–6123

Quận Wakabayashi

Phòng Môi trường Wakabayashi

Tel022–289–2051

FAX 022–289–5775

Quận Taihaku

Phòng Môi trường Taihaku

Tel022–248–5300

FAX 022–248–5361

Quận Izumi

Phòng Môi trường Izumi

Tel022–773–5300

FAX 022–373–1156

Cơ quan Môi trường

Phòng giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt

Tel022–214–8227

FAX 022–214–8277

Đăng ký cho rác có kích thước lớn

Trung tâm thu nhận rác có kích thước lớn Tel022-716-5301

Với xác động vật chết ( hoả táng xác động vật )

đưa đến nơi xử lý xác động vật của thành phố sendai Tel022-373-7469

Hoạt động quét dọn tình nguyện

Phòng giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt Tel022-214-8250 FAX 022–214–8277

Về túi rác quy định

Phòng giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt Tel022–214-8226 FAX 022–214–8277

Tái chế

Phòng giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt Tel022–214-8229 FAX 022–214–8277

Hãy giữ lại những dụng cụ gia đình và quần áo còn có thể sử dụng. Mỗi tháng 1 lần, mang đến cơ hội sử dụng hàng tái sử dụng cho người có nhu cầu thông qua hình thức bốc thăm.

KUZUOKA RECYCLE PLAZA Tel022–277–8573 FAX 022–277–4638

IMAIZUMI RECYCLE PLAZA Tel022–289–6401 FAX 022–289–6402 

 Bên cấp phép ở thành phố Sendai (Ngành thu gom chất thải vận tải)

1 Quận Aoba (trừ 5), quận Miyagino, Wakabayashi Khu vực phía Bắc của Minamimachi-dori và Shindera-dori Công ty vệ sinh Sendai Tel022–236–6543
2 Quận Aoba (trừ 5), quận Miyagino, Wakabayashi Khu vực phía Nam của Minamimachi-dori và Shindera-dori Công ty cổ phần trung tâm xử lý ô nhiễm Tel022–289–6111
3 Quận Taihaku (trừ 5) Công ty cổ phần trung tâm xử lý ô nhiễm Tel022–289–6111
4 Quận Izumi Công ty cổ phần Izumi Tel022–376–4753
5 Thuộc khu vực quản lý của Văn phòng chi nhánh tổng hợp Miyagi - Văn phòng chi nhánh tổng hợp Akiu Công ty cổ phần vệ sinh môi trường Miyagi Tel022–393–2216

 

  • Khi muốn hỏi bằng các ngôn ngữ ngoài tiếng Nhật (như bên dưới), vui lòng điện thoại theo số này.Hỗ trợ các ngôn ngữ.(Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tagalog,tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, Tiếng Nê-pan)
  • Liên hệ với Trung tâm đa văn hóa Sendai.

 

お問い合わせ

環境局家庭ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階

電話番号:022-214-8229

ファクス:022-214-8277