Updated: March 1, 2019

ここから本文です。

2.Bao đựng rác theo quy định/Về nơi thu gom

Bao đựng rác theo quy định

Khi bỏ “rác sinh hoạt” và “baobì, hộp đựng bằng nhựa” thì cần phải dùng bao đựng rác theo quy định. Chú ýkhông được dùng bao lấy ở các cửa hàng tiện lợi.

Các loại túi rác quy định và giá tiền (Bán theo set, 1 set 10 túi.)

Dùng cho rác sinh hoạt (Màu xanh lá cây)

mẫu Túi đựng bên ngoài
家庭ごみ袋

 

Kích cỡ Giá tiền 1 set

Cỡ lớn(45ℓ)

400 yên

Cỡ trung(30ℓ)

270 yên

Cỡ nhỏ(20ℓ)

180 yên

Cỡ cực nhỏ(10ℓ)

90 yên

Dùng cho bao bì, hộp đựng bằng nhựa (Màu đỏ)

mẫu Túi đựng bên ngoài
プラスチック袋

 

Kích cỡ Giá tiền 1 set

Cỡ lớn(45ℓ)

250 yên

Cỡ trung(30ℓ)

160 yên

Cỡ nhỏ(20ℓ)

80 yên

Nơi bán túi rác quy định

Trong thành phố Sendai hoặc ngoại ô thành phố Sendai như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiệm thuốc tây, home center, v.v...

Về nơi thu gom

  • Nơi thu gom là nơi để bỏ rác trong một thời gian nhất định cho đến khi thu gom rác.
  • Đã có quy định về những người có thể sử dụng một nơithu gom nhất định. Vui lòng hỏi những người ở khu vực lân cận và xác nhận về nơi thu gom mà bạn có thể sử dụng.
  • Hãy bỏ rác vào nơi thu gom trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu gom.
  • Vui lòng bỏ rác vào nơi thu gom một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động.
  • Ở những chỗ thu gom có túi lưới thì phải bỏ rác vào trong túi lưới.
  • Nơi thu gom là nơi sử dụng để chứa rác chung của mọi người sống trong khu vực. Hãy cùng nhau giữ gìn sạch sẽ.

お問い合わせ

環境局家庭ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階

電話番号:022-214-8229

ファクス:022-214-8277